Incarca... Te rog asteapta...

FUNDATIA SINERGIA 

  FUNDATIE DE CERCETARE TEHNOLOGICA SI APLICATIVA

 

OBIECTIV SI SCOP

 

Fructificarea si promovarea experientei dobandite si a ideilor inovatoare a persoanelor si societatilor in scopul realizarii cercetarii aplicative in toate domeniile in vederea dezvoltarii activitatii economice si sociale din Romania.

Reunirea in calitate de membrii intr-un for de inalt prestigiu profesional si etic a tuturor specialistilor din toate domeniile pentru initierea de proiecte si realizarea de produse cu grad mare de creativitate

Orientarea potentialului uman creator si valorificarea transpunerii in practica a proiectelor si ideilor cu caracter de noutate in vederea realizarii unor produse cu inalt grad de creativitate

Cercetare- dezvoltare experimentala – activitate bazata pe cunostintele existente dobandite din cercetare si /sau experienta practica pentru producerea de materiale , produse sau dispozitive noi , procese, sisteme si servicii.

Stimularea creativitatii specialistilor din toate domeniile

Consiliere la intocmirea de documentatii necesare in vederea asigurarii proprietatii industriale si asigurarea asistentei tehnice si juridice necesare inventatorilor

Gestionarea informatiei tehnice si economice pentru realizarea bazei de date necesare extensiei fundatiei

Asistenta tehnica si de specialitate si / sau cercetarea, proiectarea, executia, prospectarea pietei pentru  personae si societati comerciale  din domeniul privat sau de stat.

Asistenta de specialitate si / sau activitatea de implementare in practica a ideilor , proiectelor, brevetelor si a solutiilor tehnologice noi cu un inalt grad de creativitate, a actului de informatizare in masa , a realizarii unor proiecte si prototipuri precum si materializarea tehnologiilor intr-un incubator tehnologic.

Elaborarea de strategii de dezvoltare regionala si locala.

Studii in vederea crearii de noi locuri de munca

- Organizarea de sesiuni de comunicari, sesiuni de analiza tehnico-economica pe tema data, consultanta pentru intreprinderi cu profil ethnic si de productie , participari la manifestari cu character ethnic , publicatii cu character ethnic si stiintific, elaborare de carti, manuale si studii , instruire si decernare de premii pentru realizari deosebite in toate domeniile.

- Participarea la programe nationale si regionale in sprijinul intreprinderilor mici si mijlocii

- Acordarea de asistenta de specialitate si / sau proiectarea , cercetarea si solutionarea problemelor ecologice si de protectia mediului.

- Organizarea de activitati de educatie , culturale si invatamant nonprofit

- Organizarea de activitati de servicii collective , sociale si personale nonprofit

- Organizarea de activitati legate de sanatatea umana – servicii medicale cu activitati conexe acestora nonprofit.

- Acordarea de asistenta de specialitate si / sau proiectarea, cercetarea si conceperea de metode noi de obtinere a energiilor.

- Consiliere si / sau  efectuarea studiilor si preocuparilor in domeniul securitatii muncii

- Consiliere si / sau  elaborare de proiecte si planuri de afaceri pentru obtinerea de fonduri de la UE